28.02 w Byczynie odbył się wykład Mai Herman pt. „Wszystko, co każdy musi wiedzieć o psychice”.

Był to trzeci z osiemnastu wykładów medycznych w ramach projektu ” O tym się nie mówi. Czego nie powiedzieli mi rodzice, a co przekażę córce\synowi”.

Maja Herman, lekarka, psychiatrka, psychoterapeutka oraz medinfluencerka opowiedziała słuchaczom o zdrowiu psychicznym, omówiła podział objawów zaburzeń psychicznych.

Jeżeli w medycynie, ktoś wam obiecuje coś ze stuprocentową pewnością, to znaczy że kłamie. Medycyna nie jest w stanie Wam zapewnić stu procent. Nigdy. Jest w stanie wam zapewnić duże prawdopodobieństwo, średnie, małe.

Cały wykład znajdziesz na kanale YouTube O tym się nie mówi

Projekt K2d/0035 został sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Termin realizacji projektu od 1 września 2022 do 30 kwietnia 2024 r.
Obszar działań projektowych: 16 województw


Skip to content