3 wykłady o zdrowiu psychicznym – wykłady poprowadzi dr Maja Herman

Link do wydarzenia
https://fb.me/e/2HZhHE8Sx

(definicja WHO)
Zdrowie psychiczne jest częścią pojęcia „ZDROWIE”.
Zdrowie, to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji.
Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo.

Zdrowie psychiczne nie oznacza zatem jedynie braku chorób. Przejawia się również w:

  • poczuciu własnej wartości
  • zdolności do własnego rozwoju
  • odpowiedzialności za swoje życie (decyzje, trudności, sukcesy)
  • zaangażowaniu w życie społeczne, pracę, związek.

Skip to content