Regulamin korzystania ze strony internetowej

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.otymsieniemowi.pl
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Fundacja Damy Radę mieszcząca się przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 6/7, 80-108 Gdańsk, wpisana do rejestru, jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (9499Z) przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 583 316 98 14, KRS 0000515411, REGON 222137997.
 3. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 4. Użytkownikiem Strony internetowej jest każda osoba, która z niej korzysta.
 5. Użytkownik ponosi koszty połączenia ze Stroną internetową, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
  Użytkownik korzystający ze Strony internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 6. Poprzez Stronę internetową Fundacja umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
  – zapoznawanie się z treściami udostępnianymi przez Fundację, w szczególności dotyczącymi jej działań statutowych,
  – kontaktowanie się z Fundacją,
  – dokonywanie wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online PayU S.A. na warunkach określonych w Regulaminie operatora płatności PayU S.A.
 7. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest przekazanie Darowizny na rzecz działalności statutowej Fundacji.
 8. Przekazanie Darowizny możliwe jest poprzez serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
 9. Fundacja udostępnia na Stronie internetowej aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 10. W ramach płatności online można dokonać płatności za pośrednictwem: blik, karty płatniczej, internetowego przelewu bankowego.
 11. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej.
 12. Każdy użytkownik Strony internetowej może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 696 454 905.
 13. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].
 14. Strona posiada Politykę Prywatności oraz Politykę plików cookie (ciasteczkową).
 15. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu

Skip to content